Home » Foto Albums » Radio Ancestors
Alessandro Volta
Graaf Alessandro Volta leefde van 1745 – 1827 en was een Italiaan. Volta kon pas op zijn vierde praten en iedereen was er van overtuigd dat hij een ‘achterblijver’ was. Maar toen ontwikkelde hij zich snel! Hij was zeer geïnteresseerd in elektriciteit en chemie. Hij ontdekte bijvoorbeeld het moerasgas methaan. Uiteindelijk richtte hij zich weer helemaal op de elektriciteit en vond onder meer een elektrische batterij uit. In 1810 verleende Napoleon hem vanwege zijn verdiensten op natuurkundig gebied de titel van graaf. Sinds 1881 is de eenheid van elektrische spanning naar hem genoemd: de VOLT.
André-Marie Ampère
André Marie Ampère was een Franse natuur- en wiskundige die leefde van 1775 – 1836. Hij wordt beschouwt als de ontdekker van het elektro- magnetisme. Hij kwam er achter dat een kompasnaald ook door een electrische spoel kon worden aangetrokken, vandaar de naam ‘elektro magneet’. Door de sterkte van de stroom te veranderen werd de elektro magneet ook sterker of zwakker. Ampère deed veel onderzoek en van sommige onderzoeken werd pas zestig jaar na zijn dood bewezen, dat Ampère’s theorie juist was! De sterkte van een stroom heet sinds zijn tijd ‘AMPÈRE’.
Georg Simon Ohm
Georg Simon Ohm was een Duitse wis- en natuurkundige die leefde van 1789 - 1854. Als we het vak natuurkunde krijgen kennen we hem allemaal van de ‘wet van Ohm’. Zijn vakgenoten waren niet erg onder de indruk van Ohm’s beweringen: zij zagen stroom en spanning als afzonderlijke zaken en geloofden niet in de samenhang die Ohm zag. Ohm betrok de weerstand van het koperdraad bij zijn berekeningen en zo ontstond de ‘Wet van Ohm’. De eenheid van de weerstand heet daarom ‘OHM’.
Guglielmo Marconi
Guglielmo Marconi was een Italiaan en leefde van 1874 – 1937. Hij begon te experimenteren met radiogolven net als enkele anderen in die tijd. Omdat de Italiaanse overheid geen enkele interesse had verhuisde hij naar Engeland. Hij bouwde de eerste bruikbare zenders en ontvangers en zorgde voor de eerste radioverbindingen over grote afstand: van Engeland naar Newfoundland. Hij ontwierp niet alleen de apparatuur, hij bouwde ze ook. Marconi leverde alles om verbindingen mogelijk te maken en verhuurde dat. Omdat alle radioverkeer in die tijd met apparatuur van Marconi gebeurde, heette de man die dat bediende een ‘MARCONIST’.
Heinrich Hertz
Heinrich Hertz was een Duitse natuurkundige. Hij studeerde techniek in Dresden, Berlijn en München en was leerling van o.a. Gustav Kirchhoff en Hermann von Helmholtz. Hij bewees dat er elektrisch- magnetische radiogolven bestonden. Ze waren er echt, constateerde hij, maar je kon ze niet zien. Toen een student hem daarop vroeg ‘En wat nu?’ antwoordde hij: ‘Niets, denk ik!’ Hij zag geen nut voor zijn ontdekking. Enkele jaren later ging de Italiaanse ingenieur Guglielmo Marconi expirimenteren met de radiogolven en maakte er een succes van… Hertz leefde van 1857 – 1894; hij leed aan een bloedziekte en werd slechts 36 jaren oud. De eenheid voor radio- en geluidsgolven draagt zijn naam: de ‘HERTZ’.
James Watt
James Watt was een Schot, die leefde van 1736 – 1819. Hij wordt gezien als de uitvinder van de moderne stoommachine. Stoommachines waren in die tijd een enorme vernieuwing! Zo kwam de ‘industriële revolutie’ van de 19e eeuw op gang: de mens ging alles met machines doen. Watt kon niet alles even goed beredeneren of uitleggen, maar veranderde dingen omdat ze dan beter werkten. Later bleek vaak dat hij met zijn praktijk voor de theorie uitliep… Toen ook de elektriciteit een grote vlucht nam werd de eenheid van vermogen naar James Watt genoemd: de ‘WATT’.
Nikola Tesla
Nikola Tesla was een Servisch – Amerikaans uitvinder. Hij leefde van 1856 tot 1943. Hij ontwikkelde componenten voor wisselstroom elektriciteitsnetten zoals we die nu nog steeds gebruiken. Zijn grootste concurrent was Edison, die in gelijkstroom geloofde. Uiteindelijk bleken de principes van Tesla het meest functioneel. Tesla ontwierp de eerste wisselstroom- waterkracht centrale. Verder werkte hij aan de principes van de radiogolven (vóór Marconi…), röntgengolven, de TL-lamp en tal van andere componenten. Tesla werd als geniaal beschouwd maar ook als vreemd. Hij had smetvrees en een obsessie voor het getal 3. De eenheid van magnetische flux is naar hem genoemd: de ‘TESLA’.
Samuel Morse
Samuel Morse leefde van 1791 – 1872 en was een Amerikaan. Hij bedacht het morseschrift. Hij studeerde rechten maar was ook een bekend kunstschilder. Zijn vrouw overleed terwijl hij op reis was en het bericht bereikte hem per brief zo laat, dat zij al begraven was toen hij thuis kwam. Sindsdien broedde hij op manieren om berichten sneller over te brengen. Hij ontwierp en construeerde apparaten om berichten over te brengen: het telegraaf toestel. Toen het nut van de telegraaf eenmaal bewezen was, kwamen overal op de wereld telegraaflijnen. Morse ontving van allerlei landen hoge onderscheidingen voor zijn uitvinding. Om berichten over te brengen was hij een code nodig. Daarvoor bedacht hij in 1835 een code, die sindsdien de ‘MORSE-CODE’ heet.
Thomas Alva Edison
Thomas Alva Edison leefde van 1847 tot en met 1939. Hij was uitvinder en de oprichter van 'General Electric'. hij had veel octrooien op zijn naam staan en was daardoor rijk. Hij bouwde een commercieel technisch onderzoekslaboratorium in Menlo Park. De gloeilamp (1879) en de fonograaf (1877) zijn bekende uitvindingen van hem, hoewel de Brit Swan hem met de gloeilamp enkele maanden voor was. In 1883 ontdekten zijn onderzoekers het effect dat in een vacuüm optrad tussen een gloeidraad en een metaalplaat, het 'Edisoneffect'. Het zou van groot belang zijn voor de latere ontwikkeling van elektronen-buizen. Edison was verder actief op het gebied van de film, de telegraaf en droeg ook zijn steentje bij aan de ontwikkeling van een efficiënte electrische stoel.